Tổng số nhân sự: 14 viên chức

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Duyệt – Quản lý điều hành chung

Điện thoại: 0292 383 2662

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng phòng: Vũ Xuân Nam - Trợ giúp công tác điều hành

Điện thoại: 0292 387 2117

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sơ đồ tổ chức phòng Tài Chính

 

Họ tên

Nhiệm vụ chính

1.Nguyễn văn Duyệt

0292 383 2662

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·     Quản lý điều hành chung;

·     Dự toán và thực hiện dự toán ngân sách chung;

·     Lập, phân giao dự toán kinh phí đơn vị;

·     Tham mưu xây dựng các chính sách tài chính;

·     Tổng hợp các báo cáo liên quan tài chính đến các cấp;

·     Phối hợp các đơn vị thực hiện công việc chung;

·     Công việc khác của Trường và đơn vị phân công.

2.Vũ Xuân Nam

0292 387 2117

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·     Trợ giúp Trưởng phòng công tác điều hành;

·     Thanh toán chứng từ với Kho bạc/Ngân hàng;

·     Quản lý hoạt động sản xuất-dịch vu;

·     Quản lý website, hệ thống mạng kế toán;

·     Công tác khác của Phòng phân công khi phát sinh.

3.Phan Thị Mỹ Hoàng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·     Kế toán trưởng

·     Ký chứng từ, sổ sách kế toán;

4.Phạm Thị Thu Trang

0292 387 2119

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Thùy Trang ; Chi)*

·     Tổng hợp chứng từ, sổ sách; báo cáo tài chính định kỳ;

·     Theo dõi công nợ chung;

·     Kiểm tra, lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán;

·     Công tác khác của Phòng phân công khi phát sinh.

5.Trần Thị Kim Chi

0292 387 2119

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Linh; Hải)

·     Thanh toán KP NCKH nguồn do NSNN cấp; cấp cơ sở;

·     Thanh toán kinh phí phân giao cho Phòng QLKH

·     Trợ giúp thủ tục hoạt động SX-DV; và theo dõi tài chính hoạt động SX-DV;

·     Công tác khác của Phòng phân công khi phát sinh.

6. Lê Thị Thùy Trang

0292 387 2119

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Phạm Trang; Đào)

·     Thanh toán KP dự án tài trợ, viện trợ từ nước ngoài;

·     Tiền giảng/Hợp đồng mởi giảng đại học;

·     Lệ phí tuyển sinh;

·     Hỗ trợ Kế toán tổng hợp;

·     Công tác khác của Phòng phân công khi phát sinh.

7.Nguyễn Thanh Đạt

0292 387 2120

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·     Giao/nhận hồ sơ thanh toán ngân hàng, kho bạc;

·     Theo dõi tiền gửi ngân hàng, kho bạc;

·     Hỗ trợ công tác kiểm tra VSATTP, xử lý sự vụ hoạt động SX-DV;

·     Công tác khác của Phòng phân công khi phát sinh.

8.Trần Nam Hải

0292 387 2120

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Linh)

·     Thanh toán KP NCKH địa phương, quỹ hỗ trợ NCKH quốc gia, dịch vụ NCKH;

·     Thu, chi các khoản phí KTX;

·     Thanh toán nguồn Quỹ cơ quan;

·     Công tác khác của Phòng phân công khi phát sinh.

9. Nguyễn Thúy Ái

0292 387 2120

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Chi; Hải)

·     Thu-chi hoạt động liên quan SX-DV;

·     Thu-chi nguồn kinh phí khác;

·     Thực hiện và quyết toán thuế;

·     Công tác khác của Phòng phân công khi phát sinh.

10.Trương Thị Ngọc Linh

0292 387 2552

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Thùy Trang)

·     Thanh toán kinh phí thường xuyên các đơn vị đào tạo;

·     Mời giảng/Hội đồng sau đại học;

·     Các CTMT quốc gia (Đề án Ngoại ngữ, Tạp chí,...).

·     Công tác khác của Phòng phân công khi phát sinh.

11.Phạm Thanh Sơn

0292 387 2118

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Đào; )

·     Thu học phí, chi phí dịch vụ đào tạo;

·     Theo dõi và thanh toán các chế độ chính sách HSSV;

·     Cập nhật thông tin trên website của Phòng;

·     Công tác khác của Phòng phân công khi phát sinh.

12.Lưu Thái Đào

0292 387 2118

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Trang; )

·     Thanh toán lương hợp đồng, khoán việc, làm thêm giờ,...;

·     Chi trả BHXH theo chế độ;

·     Thanh toán kinh phí thường xuyên đơn vị phòng, ban,...

·     Thanh toán kinh phí đào tạo VHVL, mởi giảng VHVL; Thanh toán kinh phí đào tạo từ xa;

·     Công tác khác của Phòng phân công khi phát sinh.

13.Trần Thị Thu Trang

0292 387 2118

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Đào; )

·     Tính tiền lương, phụ cấp, các khoản trích nộp theo quy định;

·     Tính thu nhập tăng thêm;

·     Công tác văn thư;

·     Công tác khác của Phòng phân công khi phát sinh.

14.Nguyễn Thị Thúy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·     Thủ quỹ

·     Công tác khác của Phòng phân công khi phát sinh.

 

* ghi chú: Cá nhân ghi trong ngoặc là người hỗ trợ giúp khi cần

Số lượt truy cập

1357152
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
253
253
11686
1357152

Phòng Tài Chính, Trường Đại học Cần Thơ.
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:  0292 3872 118. Email: ptc@ctu.edu.vn

Kết nối CTU: