Căn cứ công văn số 238/ĐHCT-TC ngày 13/02/2019 về mức học phí áp dụng cho năm học 2019-2020.

Phòng Tài Chính thông báo lùi thời gian thu học phí học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau:

 1. Đối tượng: tất cả sinh viên đại học, sau đại học, vừa làm vừa học tại Trường Đại học Cần Thơ (trừ sinh viên các ngành sư phạm, đối tượng được miễn theo nghị định).
 2. Thời gian và địa điểm:

            Thời gian: hết hạn đóng học phí đến hết ngày 15/04/2020 (trừ các ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật). Buổi sáng : từ 7g30 đến 10g30; Buổi chiều: từ 13g30 đến 16g.

Riêng đối với sinh viên thuộc Khoa phát triển nông thôn và đang học tại Hòa An (tỉnh Hậu Giang), thì có thêm cách thu nộp khác: Ngân hàng HDBank sẽ thu bằng tiền mặt ngày 21/04/2020 (một ngày duy nhất) tại văn phòng khoa, Khoa Phát triển Nông Thôn khu Hòa An Trường Đại học Cần Thơ số 554, quốc lộ 61, Ấp Hòa Đức, Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang.

Thời gian: sáng : 8g-11g; chiều: 13g-15g

            Địa điểm: tại tất cả các địa điểm giao dịch của Ngân hàng AgriBank, SacomBank, HDBank trên toàn quốc.

 1. Mức thu: Ghi trên “Kết quả đăng ký học phần”.
 2. Hình thức thu: Tiền mặt, chuyển khoản. Xem chi tiết quy trình đóng học phí tại https://dfa.ctu.edu.vn”, mục “Quy trình thủ tục\Quy trình đóng học phí”.
 3. Phí dịch vụ:
 4. a) Ngân hàng Nông Nghiệp: xem chi tiết tại https://dfa.ctu.edu.vn, mục “Quy trình thủ tục\Quy trình đóng học phí”.
 5. b) Ngân hàng SacomBank: miễn phí tại tất cả các điểm giao dịch của SacomBank trên toàn quốc.
 6. c) Ngân hàng HDBank: miễn phí tại tất cả các điểm giao dịch của HDBank trên toàn quốc.

Số điện thoại tư vấn:

            + Ngân hàng Nông Nghiệp: 0964 346 346;

            + Ngân hàng SacomBank: 0932 988 961 hoặc 0932 988 962

          + Ngân hàng HDBank: (0292) 3734 253 (line 101, 102, 205)

Trân trọng kính chào./.

 

xem văn bản gốc

 

Phòng Tài Chính thông báo lùi thời gian thu học phí học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau:

 1. Đối tượng: tất cả sinh viên đại học, sau đại học, vừa làm vừa học tại Trường Đại học Cần Thơ (trừ sinh viên các ngành sư phạm, đối tượng được miễn theo nghị định).
 2. Thời gian và địa điểm:

            Thời gian: hết hạn đóng học phí đến hết ngày 15/05/2020 (trừ các ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật). Buổi sáng : từ 7g30 đến 10g30; Buổi chiều: từ 13g30 đến 16g.

            Địa điểm: tại tất cả các địa điểm giao dịch của Ngân hàng AgriBank, SacomBank, HDBank trên toàn quốc.

 1. Mức thu: Ghi trên “Kết quả đăng ký học phần”.
 2. Hình thức thu: Tiền mặt, chuyển khoản. Xem chi tiết quy trình đóng học phí tại https://dfa.ctu.edu.vn”, mục “Quy trình thủ tục\Quy trình đóng học phí”.
 3. Phí dịch vụ:
 4. a) Ngân hàng Nông Nghiệp: xem chi tiết tại https://dfa.ctu.edu.vn, mục “Quy trình thủ tục\Quy trình đóng học phí”.
 5. b) Ngân hàng SacomBank: miễn phí tại tất cả các điểm giao dịch của SacomBank trên toàn quốc.
 6. c) Ngân hàng HDBank: miễn phí tại tất cả các điểm giao dịch của HDBank trên toàn quốc.

Số điện thoại tư vấn:

            + Ngân hàng Nông Nghiệp: 0964 346 346;

            + Ngân hàng SacomBank: 0932 988 961 hoặc 0932 988 962

          + Ngân hàng HDBank: (0292) 3734 253 (line 101, 102, 205)

Trân trọng kính chào./.

 

xem văn bản gốc

Căn cứ công văn số 1612/ĐHCT-PTV ngày 19/06/2017 về mức học phí áp dụng cho năm học 2017-2018;

Phòng Tài Vụ thông báo thu học phí học kỳ 1, năm học 2017-2018 như sau

Căn cứ công văn số 238/ĐHCT-TC ngày 13/02/2019 về mức học phí áp dụng cho năm học 2019-2020; công văn số 267/ĐHCT-PTV ngày 07/02/2018, quy định về mức học phí áp dụng cho năm tài chính 2019 hệ vừa làm vừa học.

Phòng Tài Chính thông báo thu học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020 như sau:

 1. Đối tượng: tất cả sinh viên đại học chính quy, sau đại học, vừa làm vừa học tại Trường Đại học Cần Thơ(trừ sinh viên các ngành sư phạm, đối tượng được miễn theo nghị định).
 2. Thời gian và địa điểm:

          Thời gian: từ ngày 13/08/2019 đến hết ngày 18/09/2019 (trừ các ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật). Buổi sáng : từ 7g30 đến 10g30; Buổi chiều: từ 13g30 đến 16g.

Riêng đối với sinh viên thuộc Khoa phát triển nông thôn và đang học tại Hòa An (tỉnh Hậu Giang), thì có thêm cách thu nộp khác: Ngân hàng Nông Nghiệp sẽ thu bằng tiền mặt ngày 23/09/2019 (một ngày duy nhất) tại văn phòng khoa, Khoa Phát triển Nông Thôn khu Hòa An Trường Đại học Cần Thơ số 554, quốc lộ 61, Ấp Hòa Đức, Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang.

Thời gian: sáng : 8g-11g; chiều: 13g-15g

          Địa điểm: tại tất cả các địa điểm giao dịch của Ngân hàng AgriBank, SacomBank, HDBank trên toàn quốc.

 1. Mức thu: Ghi trên “Kết quả đăng ký học phần”.
 2. Hình thức thu: Tiền mặt, chuyển khoản. Xem chi tiết quy trình đóng học phí tại https://dfa.ctu.edu.vn/”, mục “Quy trình thủ tục\Quy trình đóng học phí”.
 3. Phí dịch vụ:
 4. a) Ngân hàng Nông Nghiệp: miễn phí các giao dịch thanh toán nộp học phí tại: số 90-Lý Tự Trọng; số 15-Hòa Bình; số 03 Phan Đình Phùng-TP.Cần Thơ.
 5. b) Ngân hàng SacomBank: miễn phí tại tất cả các điểm giao dịch của SacomBank trên toàn quốc.
 6. c) Ngân hàng HDBank: miễn phí tại tất cả các điểm giao dịch của HDBank trên toàn quốc.

Số điện thoại tư vấn:

          + Ngân hàng Nông Nghiệp: 0964 346 346;

          + Ngân hàng SacomBank: 0932 988 961 hoặc 0932 988 962

          + Ngân hàng HDBank: (0292) 3734 253 (line 101, 102, 205)

 

xem văn bản gốc

 

Căn cứ công văn số 1612/ĐHCT-PTV ngày 19/06/2017 về mức học phí áp dụng cho năm tài chính năm 2018 của sinh viên hệ vừa làm vừa học. Phòng Tài Chính thông báo thu học phí học kỳ 1, năm  học 2018-2019 như sau:

 1. Đối tượng:

            - Sinh viên hệ vừa làm vừa học học tại Trường Đại học Cần Thơ.

 1. Thời gian và địa điểm:

            Thời gian: từ ngày 10/09/2018 đến hết ngày 26/10/2018 (trừ các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).

            Địa điểm: Phòng Tài Chính, Trường Đại học Cần Thơ.

 1. Mức thu:

- Lớp ngày thường: 4.450.000 đ.

- Lớp ngoài giờ hành chính (ban đêm, thứ bảy và chủ nhật): 4.600.000 đ.

 1. Hình thức thu: tiền mặt.

xem văn bản gốc

Căn cứ công văn số 1612/ĐHCT-PTV ngày 19/06/2017 về mức học phí áp dụng cho năm học 2017-2018, Phòng Tài Vụ thông báo thu học phí học kỳ 2, năm học 2017-2018 như sau:

 1. Đối tượng: tất cả sinh viên chính quy đang học cao đẳng, đại học (trừ sinh viên các ngành sư phạm, đối tượng được miễn theo nghị định).
 1. Thời gian và địa điểm:

          Thời gian: từ ngày 09/01/2018 đến hết ngày 24/03/2018(trừ các ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật). Buổi sáng : từ 7g30 đến 10g30; Buổi chiều: từ 13g30 đến 16g.
          Riêng đối với sinh viên thuộc Khoa phát triển nông thôn và đang học tại Hòa An (tỉnh Hậu Giang), thì có thêm cách thu nộp khác: Ngân hàng Nông Nghiệp sẽ thu bằng tiền mặt ngày 27/03/2018 (một ngày duy nhất) tại văn phòng ở Hòa An, Khoa Phát triển Nông Thôn. Thời gian: sáng :8g-11g; chiều: 13g-15g.

          Địa điểm:
               - Ngân hàng Nông nghiệp: tất cả các địa điểm giao dịch của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Agribank) trên toàn quốc.
              - Ngân hàng SacomBank: tất cả các địa điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SacomBank) trên toàn quốc.

 1. Mức thu: Ghi trên “Kết quả đăng ký học phần”.
 2. Hình thức thu: Tiền mặt, chuyển khoản. Xem chi tiết quy trình đóng học phí tại http://dfa.ctu.edu.vn”, mục “Quy trình thủ tục\Quy trình đóng học phí”.
 3. Phí dịch vụ:
       a) Ngân hàng Nông Nghiệp:
  miễn phí các giao dịch thanh toán nộp học phí tại: số 90-Lý Tự Trọng; số 15-Hòa Bình; số 03-Phan Đình Phùng.
       b) Ngân hàng SacomBank:
  miễn phí tại tất cả các điểm giao dịch của SacomBank trên toàn quốc.

Số điện thoại tư vấn:
          + Ngân hàng Nông Nghiệp: 0964 346 346
          + Ngân hàng SacomBank: 0932 988 961 hoặc 0932 988 962

xem văn bản gốc

Căn cứ công văn số 1612/ĐHCT-PTV ngày 19/06/2017 về mức học phí áp dụng cho năm tài chính năm 2018 của sinh viên hệ vừa làm vừa học. Phòng Tài Vụ thông báo thu học phí học kỳ 2, năm  học 2017-2018 như sau:

 1. Đối tượng:

          - Sinh viên hệ vừa làm vừa học học tại trường Đại học Cần Thơ.

 1. Thời gian và địa điểm:

          Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 06/04/2018 (trừ các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).

          Địa điểm: Phòng Tài Vụ.

 1. Mức thu:

- Lớp ngày thường: 4.450.000 đ.

- Lớp ngoài giờ hành chính (ban đêm, thứ bảy và chủ nhật): 4.600.000 đ.

 1. Hình thức thu: tiền mặt.

 

xem văn bản gốc

 Phòng Tài Vụ thông báo thu học phí học kỳ 2, năm  học 2017-2018 đối với học sinh xét tuyển thẳng học dự bị như sau:

 1. Đối tượng:

          - Học sinh diện xét tuyển thẳng vào đại học học bồi dưỡng kiến thức

 1. Thời gian và địa điểm:

          Thời gian: từ ngày 09/01/2017 đến ngày 09/03/2017 (trừ các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).

          Địa điểm: Phòng Tài Vụ.

 1. Mức thu: 3.660.000đ.
 1. Hình thức thu: tiền mặt.

xem văn bản gốc

Số lượt truy cập

389546
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
214
1030
7560
389546

Phòng Tài Chính, Trường Đại học Cần Thơ.
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:  0292 3872 118. Email: ptc@ctu.edu.vn

Kết nối CTU: