DANH MỤC BIỂU MẪU

STT

Tên chứng từ

Số hiệu

1

Dự toán kinh phí thực hiện

01/TV-TT

2

Giấy đề nghị tạm ứng

02a/TV-TT

3

Giấy đề nghị tạm ứng (dành cho NCKH)

02b/TV-TT

4

Giấy đề nghị thanh toán

03a/TV-TT

5

Giấy đề nghị thanh toán (dành cho NCKH)

03b/TV-TT

6

Bảng kê chứng từ thanh toán

04/TV-TT

7

Biên nhận tiền (dành cho CBVC trong Trường)

05a/TV-TT

8

Biên nhận tiền (dành cho người ngoài Trường)

05b/TV-TT

9

Giấy nộp tiền

06/TV-TT

10

Danh sách nhận tiền

07/TV-TT

11

Kế hoạch công tác

08/TV-TT

12

Bảng kê thanh toán tiền khoán phương tiện đi lại

09/TV-TT

13

Bảng kê tiền phụ cấp đi đường

10/TV-TT

14

Kế hoạch chi năm (áp dụng cho dự án)

11/TV-TT

15

Kế hoạch chi tổng dự án (áp dụng cho dự án)

12/TV-TT

16

Giấy đề nghị bán ngoại tệ

13/TV-TT

17

Giấy đề nghị rút ngoại tệ mặt

14/TV-TT

18

Bảng thống kê thu nhập cá nhân (dành cho CNVC trong trường)

15/TV-TT

19

Bảng kê nộp thuế TNCN (dành cho GV thỉnh giảng ngoài Trường)

16/TV-TT

20

Bảng kê tiền coi thi chính quy

17a/TV-TT

21

Bảng kê tiền photo đề thi hệ VLVH

17b/TV-TT

22

Bảng tổng hợp tiền coi thi CQ/hoặc photo đề thi VLVH

17c/TV-TT

23

Bảng kê thanh toán tiền khoán phương tiện đi lại và ăn uống (áp dụng cho hệ VLVH)

18/TV-TT

24

Bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện (dành cho đề tài NCKH)

19/TV-TT

25

Bảng kê thanh toán tiền khảo sát việc làm sinh viên

20/TV-TT

 

Số lượt truy cập

014884
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
45
504
1698
14884

Phòng Tài Vụ, Trường Đại học Cần Thơ.
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:  0292 3872 118. Email: ptv@ctu.edu.vn