DANH MỤC MẪU HỢP ĐỒNG

STT

Tên chứng từ

Số hiệu

1

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (dành cho NCKH - cá nhân)

01a/TV-HĐ

2

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn (dành cho NCKH - cá nhân)

01b/TV-HĐ

3

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (dành cho NCKH - tổ chức)

02a/TV-HĐ

4

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn (dành cho NCKH - tổ chức)

02b/TV-HĐ

5

Hợp đồng mua sản phẩm (dành cho NCKH)

03a/TV-HĐ

6

Biên bản thanh lý hợp đồng mua sản phẩm (dành cho NCKH)

03b/TV-HĐ

7

Hợp đồng mua sản phẩm (dành cho thực hành, thực tập)

04a/TV-HĐ

8

Biên bản thanh lý hợp đồng mua sản phẩm (dành cho thực hành, thực tập)

04b/TV-HĐ

9

Hợp đồng mời giảng

05a/TV-HĐ

10

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mời giảng

05b/TV-HĐ

11

Biên bản nghiệm thu hợp đồng (dành cho chi thường xuyên)

06a/TV-HĐ

12

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng (dành cho chi thường xuyên)

06b/TV-HĐ

13

Phụ lục hợp đồng (dành cho đề tài NCKH)

07/TV-HĐ

Tất cả các mẫu

Số lượt truy cập

003813
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
100
675
3119
3813

Phòng Tài Vụ, Trường Đại học Cần Thơ.
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:  0292 3872 118. Email: ptv@ctu.edu.vn