DANH MỤC MẪU HỢP ĐỒNG

STT

Tên chứng từ

Số hiệu

1

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (dành cho NCKH - cá nhân)

01a/TC-HĐ

2

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn (dành cho NCKH - cá nhân)

01b/TC-HĐ

3

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (dành cho NCKH - tổ chức)

02a/TC-HĐ

4

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn (dành cho NCKH - tổ chức)

02b/TC-HĐ

5

Hợp đồng mua sản phẩm (dành cho NCKH)

03a/TC-HĐ

6

Biên bản thanh lý hợp đồng mua sản phẩm (dành cho NCKH)

03b/TC-HĐ

7

Hợp đồng mua sản phẩm (dành cho thực hành, thực tập)

04a/TC-HĐ

8

Biên bản thanh lý hợp đồng mua sản phẩm (dành cho thực hành, thực tập)

04b/TC-HĐ

9

Hợp đồng mời giảng

05a/TC-HĐ

 

Bảng kê khối lượng công tác chuyên môn mời giảng

BK_05a/TC-HĐ

10

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mời giảng

05b/TC-HĐ

11

Biên bản nghiệm thu hợp đồng (dành cho chi thường xuyên)

06a/TC-HĐ

12

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng (dành cho chi thường xuyên)

06b/TC-HĐ

13

Phụ lục hợp đồng (dành cho đề tài NCKH)

07/TC-HĐ

Số lượt truy cập

1357162
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
263
263
11696
1357162

Phòng Tài Chính, Trường Đại học Cần Thơ.
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:  0292 3872 118. Email: ptc@ctu.edu.vn

Kết nối CTU: